Asma ul-Husna

Hari Ini

Habib Albi

Habib Albi

Nikmat Allah

Nikmat Allah

Sahabat

Sahabat

Ukhwah

Ukhwah

Sahabat Iqra'

Sahabat Iqra'

Islam Inside

Islam Inside

Knowledge Seeker

Knowledge Seeker

Followers


Pemimpin...Leader... 9:38 AMPilihan raya bakal menjelma, pemimpin bagaimana yang menjadi pilihan hati?

Seorang pemimpin unggul mesti mempunyai sifat:
1. Penghayatan akidah yang kukuh.
2. Berilmu, dengan mendaulatkan ilmu Islam sebagai paling atas.
3. Berfikiran jauh kehadapan, tidak menipu rakyat.
4. Wibawa moral yang baik, bersih daripada skandal.
5. Mempunyai sifat fizikal dan akal yang hebat.
6. Menghormati jemaah.
7. Haibah (hebat).
8. Mesra rakyat.
9. Sunanunashri (ikhtiar dan tawakal)

Pemimpin dunia bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya di akhirat nanti. Orang yang ingin dipimpin menempah tempatnya di syurga atau neraka bergantung dengan pilihan mereka di dunia ini. Wallahualam.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." Surah An-Nisa: 59

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Surah Al-Anfaal: 46

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), nescaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar." Surah Al-Anfaal: 66